Artikelen van Jan Willem Boissevain zijn onder meer gepubliceerd in Het Financieele Dagblad, Financiële Telegraaf, NRC Handelsblad, Trouw, Automatiseringgids, Binnenlands Bestuur en iBestuur.

Zie ook zijn weblogs op jwboissevain.nl.

TrouwCollega’s kunnen bij grensoverschrijdend gedrag ingrijpen, maar dan is training nodig
Net als bij reanimatie is er ook training nodig om tijdig in te grijpen als iemand gepest of gediscrimineerd wordt.
BoekjeInspireren met waarden
Auteurs: Tom Kok, Henk Gossink en Jan Willem Boissevain
Drie verhalen over leiderschap. Over inspiratie, oude en nieuwe en wendbare waarden, over persoonlijke integriteit en over onorthodoxe instrumenten van leiderschap. Dit boekje is voor mensen die hun leiderskwaliteiten willen verbeteren en uitbreiden en daarbij een onorthodox pad willen bewandelen.
iBestuurBrug tussen beleid en balie
Burgers zitten volgens de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties geregeld “klem tussen balie en beleid” en worden vermalen in de machinerie van de overheidsbureaucratie. De systeemwereld en de leefwereld moeten meer in balans komen. Het gaat nu mis bij de overdracht van beleid naar uitvoering en van uitvoering naar het publiek.
iBestuurHoe Transavia omging met de pandemie
Bij crises moeten organisaties improviseren en snel schakelen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is bleek bij de uitrol van het Nederlandse coronatestbeleid. Ook Transavia kreeg de nodige stormen over zich heen toen de wereldkaart rood en oranje kleurde. Wat zijn de lessen?
iBestuurFlexibel bouwen op historische grond
De overheid staat voor de opgave alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en op nieuwe wetgeving die daarvan de weerslag is. Daarbij vaak hevig gehinderd door informatiesystemen uit de jaren ‘80 die niet op wendbaarheid zijn gebouwd.
Het Financieele DagbladOverheid kan leren van ING
Bij een bank als ING staan voortdurend verbeteren en tevredenheid van klanten centraal. Bij de overheid draait alles om de overheid. De eigen processen worden gedigitaliseerd en overheidsklanten moeten zich daarnaar voegen.
iBestuurKlant centraal stellen? Dat is nog best lastig
Hoe verleen je als overheid (digitale) diensten op maat en redeneer je vanuit de behoeften van de klant? Dat was de vraag die op 4 juli centraal stond tijdens een door Pegasystems en iBestuur georganiseerde rondetafeldiscussie en die nog niet zo makkelijk te beantwoorden bleek. “Als je de klant centraal stelt, moet je het probleem van de klant centraal stellen.”
Het Financieele DagbladGoed Opdrachtgeverschap
Vertegenwoordigers van overheden, brancheorganisaties en bedrijven stelden gezamenlijk een Marktvisie op, gericht op samenwerking en wederzijds vertrouwen. De hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding maakt plaats voor samenwerking in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid.
iBestuurBeter toezicht met dynamische data
Moderne auto’s zitten vol sensoren en dat maakt ze tot rijdende datamachines. Die data worden doorgegeven aan de bestuurder, maar bijvoorbeeld ook aan de fabrikant. Of de RDW. Dat biedt volop mogelijkheden, wordt duidelijk tijdens de sessie van de RDW met Pegasystems.
iBestuurMet tribes en squads de processen te lijf
ING is al een tijd bezig de processen te vereenvoudigen vanuit het perspectief van de klant, met multidisciplinaire teams. Een recente reorganisatie geeft die aanpak een extra dimensie. Hoe je met ‘tribes’ en ‘squads’ de snelle veranderingen kunt bijbenen.
NRC HandelsbladGemeenten willen allemaal maatwerk, één basisvoorziening is veel efficiënter
Elke gemeente heeft dezelfde basisdiensten en -producten. Die worden in toenemende mate digitaal geleverd. Het ligt voor de hand daarvoor gezamenlijk aan één basisvoorziening te werken. Maar in plaats daarvan vragen 393 gemeenten individueel om maatwerk en klagen zij over hun softwareleverancier.
iBestuurNieuw leven voor oude systemen
Oudere systemen die hun oorspronkelijke werk moeten blijven doen, maar qua beheer steeds kostbaarder worden, kunnen een nieuw leven krijgen door een extra softwarelaag te gebruiken waarin de actuele processen worden ondergebracht. Een voorbeeld uit de financiële sector.
iBestuurDe smalle marges van het integer zakendoen
Nederland scoort geruststellend hoog in de jaarlijkse corruptie-index. Toch is deze eeuw het beeld van de onkreukbare dienaar van het volk enigszins bezoedeld geraakt. Wordt er steeds meer gerommeld of komt de lat hoger te liggen?
iBestuurOp zoek naar de grenzen van het fatsoen
Een stoel op de voorste rij in het concertgebouw voor je relatie, mag dat? En een ritje in een Google Car op een tennistoernooi? De regels mogen dan helder zijn, in de praktijk blijken er toch vooral veel tinten grijs.
iBestuurBPM-tussenlaag werkt voor mkb én voor overheid
MKB Brandstof kan met behulp van een extra softwarelaag veel sneller en makkelijker verder groeien en nieuwe diensten toevoegen. Pegasystems-partner BPM Company legt uit waarom daarbij de grootte van een bedrijf er niet zoveel toe doet.
iBestuurIntegriteit is vooral een kwestie van waarden
Goed handelen is handelen vanuit vakmanschap, de klant centraal stellen en echt toegevoegde waarde leveren. We moeten beseffen dat overheid en markt een gezamenlijk belang hebben, en dat belang goed in het oog houden. Daarin zijn we als branche in het verleden tekort geschoten, en dat vertrouwen moeten we terugwinnen. Als je elkaar met respect behandelt en de klant en het maatschappelijk belang echt centraal stelt, dan past niet-integer gedrag gewoon niet meer.
iBestuurDroning komt niet van de grond zonder modernisering wetgeving
Wetgeving loopt altijd achter bij technologische ontwikkelingen, maar in het geval van droning laat modernisering wel erg lang op zich wachten.
iBestuurZweedse ‘UWV’ kan wetgeving met IT beter bijbenen
Wie in Zweden zijn baan verliest, kan sinds kort een uitkering aanvragen via een smartphone
of tablet. Dat kan dankzij een grootschalig moderniseringsprogramma van de 28 Zweedse
werkloosheidsfondsen, die onafhankelijk zijn, maar wel hun IT-infrastructuur delen. Het programma moet de werkloosheidsfondsen makkelijker laten inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.
iBestuurDe overeenkomst tussen Mijn ING en MijnOverheid
ING Nederland stelt de klant steeds meer centraal in de digitale processen. De ideeën achter Mijn ING en MijnOverheid liggen niet zo heel ver uit elkaar, blijkt uit de aanpak van deze Pegasystems-klant.
Het Financieele DagbladICT-projecten bij de overheid
Het is goed nieuws dat de politiek zich nu zelf verdiept in de ICT bij de overheid, want 80% van de nieuwe wetgeving waarover politici besluiten, slaat uiteindelijk neer in ICT-systemen.
iBestuurEen wendbare overheid voor 2017
Kan de overheid de ambities van Digitaal 2017 waarmaken én in hetzelfde tempo nieuwe wet- en regelgeving blijven invoeren? Wellicht wel, als ze voor technologie kiest die dat mogelijk maakt. Voor het overgrote deel van de Nederlandse wet- en regelgeving geldt dat deze in de uitvoering de ondersteuning van ICT-systemen vergt – zeker als het nieuwe regelgeving betreft met bijvoorbeeld financiële aspecten. Nu komt de overheid daarbij steeds vaker in de problemen. ICT bemoeilijkt eigenlijk de introductie van nieuwe wetgeving.
Het Financieele DagbladKosten IT-falen overheid zijn slag in de lucht
De beste wijze om het succes van ICT-projecten van de overheid te meten is het beoordelen van de toegevoegde (maatschappelijke) waarde. Een ICT-project is nog niet geslaagd als de aanbesteding tot gunning heeft geleid (en geen rechtszaken zijn aangespannen). En een ICT-project is ook nog niet geslaagd als het systeem is opgeleverd en geaccepteerd. De toegevoegde waarde wordt aangetoond door succesvol gebruik.
Vakblad CBMWat is er hot en not in 2014?
Het innovatie-niveau kun je pas bepalen als je naar de toepasbaarheid kijkt. De mobiele technologie maakt bijvoorbeeld revolutionaire ontwikkelingen mogelijk, maar dat komt vooral door de toepassingen die daaraan gekoppeld zijn. Er moet economische of maatschappelijke relevantie zijn. Dat zie je nu heel sterk bij de genetwerkte organisatie.
iBestuurIND kan nieuwe regels steeds sneller verwerken
Nieuwe wetgeving op een snelle manier met een ICT-systeem uitvoerbaar maken; de meeste overheidsorganisaties dromen daarvan. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt het steeds meer werkelijkheid. Maar voor uitvoerbaarheid is natuurlijk meer nodig dan een ICT-systeem. De basis wordt gelegd door en bij de beleidsmakers.
Het Financieele DagbladPlannen voor decentralisatie worden niet goed uitgevoerd
De overheid zou structuur moeten aanbrengen in haar administratieve processen tussen de juridische wereld, de uitvoering en de werkelijke wereld. Problemen bij de overdracht kunnen worden voorkomen door disciplines in een vroegtijdig stadium bij elkaar te brengen voor het uitvoeren van een integrale impactanalyse van voorgenomen wetgeving.
iBestuurMeer hulp voor de zorgzoeker
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Hun situaties zijn met behulp van IT heel goed te vertalen in regels en relevante doorverwijsinformatie, zo heeft Regelhulp bewezen. De komende decentralisaties maken het portaal des te actueler.
iBestuurSamenwerken is geen estafette
Overheden en andere partijen moeten steeds meer samenwerken. Niet in statische ketens, maar in dynamische netwerken. Dat vergt van bestuurders wel een andere mindset.
iBestuurOverheid moet processen loslaten
De netwerksamenleving is onontkoombaar. Dat betekent dat de dienstverlenende overheid haar aloude hiërarchie en vaste processen veelal moet loslaten en zich op de regels moet concentreren.
iBestuurScheid de regels van het proces
Overheidsorganisaties die regelgeving uitvoeren, moeten die regels niet in hun IT-systemen ‘bakken’. Een scheiding tussen regels en processen houdt de systemen beheersbaar en opent de weg tot hergebruik.
Binnenlands BestuurDe overheid altijd binnen handbereik
De alomtegenwoordige smartphone is niet zomaar een extra communicatiekanaal voor lokale overheden. Het apparaat kan een contextgevoelig mobiel e-loket zijn, maar kan ook de rolverdeling tussen gemeenten en burgers helpen veranderen.
Automatisering GidsLessen leren van industriële megaprojecten
Het gaat de goede kant op met grote IT-projecten van de overheid. Er vliegen minder projecten uit de bocht, het toezicht is verbeterd en de benoeming van CIO’s op de departementen werpt vruchten af. Maar het kan nog beter.
Perspectief van de publieke sector in 2020Onze netwerksamenleving, overheid van silo naar netwerk
Nooit heeft een enkele partij het voor het zeggen in ons land. De macht ligt bij de overheid, de private sector én de samenleving! Maar daarbinnen verschuiven de machtsverhoudingen. De overheid treedt terug door decentralisatie, marktwerking en privatisering. En de samenleving en private sector nemen taken over.
Het Financieele DagbladDeltaplan voor IT van de overheid
De overheid kan jaarlijks € 3 mrd besparen op de uitgaven voor informatietechnologie en nog eens een zelfde bedrag door IT op een slimme manier in te zetten. Voorwaarde is dat overheidsinstanties op IT-terrein hun autonomie loslaten.
Automatisering GidsRiskante overheidsprojecten voor sommige IT-bedrijven onweerstaanbaar
Er komt een parlementair onderzoek naar de vele IT-fiasco’s van de overheid. Aanleiding is terechte zorg over een ogenschijnlijk niet aflatende reeks van mislukkende IT-projecten, waarop de politiek nu (niet voor het eerst overigens) probeert zijn verantwoordelijkheid tracht te nemen.
Financiële TelegraafOverheidsdata ‘goudmijn’ voor krimpende ict-sector
Jarenlang stapelde de overheid onderzoeksgegevens. Maar de markt kreeg zelden toegang. Automatiseerders zien met de komende miljardenbezuinigingen kansen als de slinkende overheid data op de markt wil brengen.

Bericht delen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *